ESTEE LAUDER HUNGARY ONLINE
FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

Hatályba Lépés Napja: 2017. augusztus 28.

Üdvözöljük az Estée Lauder Magyarország Honlapján.

Az Estée Lauder Magyarország (továbbiakban: “Estée Lauder Magyarország”) a www.esteelauder.hu honlapon (a “Honlap”) tartalmát és szolgáltatásait a jelen felhasználói feltételekben, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint egyéb, bizonyos funkciókra, szolgáltatásokra és promóciókra, illetve ügyfélszolgálatunkra vonatkozó szabályzatainkban található feltételek mellett nyújtja. Mindezek együttesen a felhasználói szabályzatunk részét képezik (összevonva: Felhasználói Szabályzat). Honlapunkra való belépéssel, annak használatával Ön elismeri, hogy a Felhasználói Szabályzatunkat elolvasta, megértette, azzal teljes mértékben egyetért, és Önre vonatkozóan kötelezőnek elfogadja.

1. Adatvédelem

Kérjük, tekintse át és ismerje meg Adatvédelmi Szabályzatunkat (elérhető innen), hogy megismerje adatvédelmi gyakorlatunkat.

2. Termékek és szolgáltatások kizárólag személyes használatra

A Honlapon bemutatott termékeket, szolgáltatásokat, mintákat kizárólag személyes használat céljából kínáljuk Önnek. Ön nem jogosult a tőlünk megvásárolt vagy egyébként tőlünk kapott termékeket, szolgáltatásokat ill. termékmintákat eladni ill. továbbértékesíteni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy – előzetes értesítést követően, de akár anélkül is – töröljük vagy csökkentsük az Ön részére juttatandó termékek ill. termékminták mennyiségét, amennyiben saját belátásunk alapján úgy ítéljük meg, hogy az sérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

3. A vásárlással kapcsolatos szabályzatok és eljárási rend

A Honlapon keresztül történő vásárlásra vonatkozó szabályzatok ill. eljárási rend (mint pl. a megrendelések feldolgozása, házhozszállítás és kezelés, visszaküldés és csere) megismerése érdekében kérjük, kattintson ide.

4. Az adatok helyessége

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapon a termékekre vonatkozóan megjelenő információk pontosak legyenek; ugyanakkor, a jog által megengedett legteljesebb mértékig kizárjuk a felelősségünket azért, hogy ezek a termékleírások, színek és információk pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy hibátlanok.

A Honlapon lehetnek elírások vagy pontatlanságok, és elképzelhető az is, hogy az itt található információk nem teljesek vagy aktuálisak. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, külön előzetes értesítés nélkül a hibákat, pontatlanságokat kijavítsuk, a hiányzó adatokat pótoljuk (akár a rendelés leadását követően is), illetve hogy az információkat módosítsuk ill. aktualizáljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a hibák, pontatlanságok vagy hiányzó információk akár a termékek árát ill. egy adott termék rendelhetőségét is érinthetik, és fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljünk vagy ne fogadjunk el egy olyan megrendelést, amely téves áron vagy téves rendelhetőségi státusz alapulvételével történt. Az ebből fakadó kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.

5. Szellemi Tulajdon

A Honlapon található minden információ és tartalom és annak “megjelenése és érzete”, beleértve a védjegyeket, logókat, szolgáltatási védjegyeket, szövegeket, grafikákat, tulajdonságokat, funkciókat, fényképeket, gomb ikonokat, képeket, hang fájlokat, adat-összeállításokat és szoftvereket, valamint ezek szerkesztett és rendszerezett változatait, (együttesen “Tartalom”) az Estée Lauder Magyarország valamint anya- és leányvállalatainak, partnereinek és licenszelőinek tulajdona, Magyarország és az Egyesült Államok törvényeinek, valamint egyéb vonatkozó törvények (többek között szerzői és védjegy jogokat védő törvények) védelme alatt állnak.

A lenti 6. pontban tárgyalt korlátozott jogokat, illetve a vonatkozó törvények által előírt eseteket leszámítva tilos a Tartalmat ill. a Honlap bármely részét a mi előzetes, határozott írásbeli engedélyünk nélkül bármilyen célból felhasználni, reprodukálni, lemásolni, eladni, továbbértékesíteni, hozzáférni, módosítani, kihasználni.

6. Korlátozott jogok

Korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos jogot biztosítunk a Honlap személyes célokra való felhasználására. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a következő tevékenységeket nem folytatja ill. azt nem kísérli meg, valamint arra más személyt sem biztat vagy bír rá: (a) a Honlap egészének vagy részének bármilyen technológiával való leképezése; (b) a Honlap vagy annak bármely tartalmának újrapublikálására, terjesztésére, továbbítására, értékesítésére, engedményezésére vagy letöltésére (kivéve a Honlap megtekintéséhez szükséges cache-elést vagy egyéb módszereket); (c) a Honlap vagy a Tartalom egészének vagy részének személyes használaton kívüli célokra való igénybe vételére; (d) a Honlap vagy a Tartalom módosítására, visszafejtésére vagy ebből származtatott anyag létrehozatalára; (e) saját vagy harmadik fél számára felhasználói fiókokról való információ gyűjtésére; (f) bármilyen, a Tartalmat vagy annak bármely részét alkalmazó meta tag vagy más “rejtett szöveg” használatára; (g) szoftver robotok, spiderek, crawlerek vagy más hasonló adatgyűjtő, vagy adatkinyerő eszközök használatára, vagy bármely más tevékenység folytatására, mely infrastruktúránkra túlzott méretű terhelést mérne. Minden, a Honlapon található, arra vonatkozó tulajdonosi adatot módosítás nélkül kell megőrizni.

Korlátozott és visszavonható, nem kizárólagos jogot biztosítunk személyes, nem üzleti célú, a Honlap főoldalára mutató hiperlink létrehozására. Azon honlapok, melyek a Honlapra irányítanak: (i) a Tartalmat linkelhetik, de nem reprodukálhatják; (ii) nem utalhatnak arra, hogy ezen honlapok, vagy azok szolgáltatási és termékei a mi támogatásunkat élvezik; (iii) nem állíthatnak valótlant a velünk való kapcsolatot illetően; (iv) nem tartalmazhatnak olyan tartalmat, mely bármely korosztály számára a jó ízlésbe ütközik, obszcén, sértően ellentmondásos, illegális vagy helytelen; v) nem mutathatja be cégünket, szolgáltatásainkat, termékeinket hamis, félrevezető, hátrányos, vagy más módon sértő vagy nem kívánatos módon, nem hozhatja cégünket kapcsolatba nem kívánatos termékekkel, szolgáltatásokkal vagy véleményekkel; (vi) nem mutathat a Honlap más oldalára, mint a főoldalra. Saját belátásunk szerint kérhetjük a Honlapra mutató linkek eltávolítását, mely kérést követően a linket késedelem nélkül el kell távolítani és a linkelést mindaddig felfüggeszteni, míg külön és kifejezett írásos hozzájárulást nem kap tőlünk a linkelés visszaállítására.

A Honlap vagy a Tartalom egészének vagy bármely részének jogosulatlan használata a jelen 6. pontban adott korlátozott jogok azonnali és automatikus megszűnésével jár; ezen túlmenően érvényesíthetjük továbbá bármely, az alkalmazandó jog vagy a jelen Felhasználási Feltételekben írt egyéb igényeinket is.

7. Az Ön kötelezettségei és felelőssége

A Honlapra lépéskor vagy a Honlap használatakor a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak és a Honlapon elhelyezett különleges figyelmeztetéseknek illetve instrukcióknak megfelelően kell eljárnia. Mindenkor a törvényeknek, szokásoknak és a jóhiszeműségnek megfelelően kell viselkednie. Nem hajthat végre változtatást vagy módosítást a Honlapon vagy Tartalomban, azok szolgáltatásában és nem sértheti a Honlap integritását. Jelen Felhasználási Feltételek bármely más kikötésének korlátozása nélkül, amennyiben a Felhasználási Feltételekben körülírt kötelezettségek ellen hanyagságból vagy szándékosan vét, az Estée Lauder Magyarországnak, anya- és leányvállalatainak, partnereinek és licenszelőinek káraiért és veszteségeiért Önt terheli a felelősség.

8. Az Ön felhasználói fiókja

Honlapunkon abban az esetben regisztrálhat, ha már elmúlt tizennyolc (18) éves. Amennyiben még nem töltötte be tizennyolcadik (18.) életévét, kérjük, ne regisztráljon! Amennyiben tizennyolc (18) éven felüli, és regisztrál a Honlapunkon, a fiókjához egy e-mailcím, egy felhasználónév és egy jelszó tartozik majd. Fiókjának, felhasználónevének és jelszavának bizalmasan kezeléséért, fiókjának saját számítógépéről való elérhetőségének korlátozásáért Ön felel. Az Ön feladata biztosítani ezen információk aktualitását, teljességét, pontosságát és valósságát. Felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, mely az Ön felhasználói fiókjában, az Ön felhasználói nevén, az Ön jelszavával védve történik. Vállalja, hogy kizárólag aktuális, teljes, pontos és valós adatokat szolgáltat. Ha valamely más személy nevében használja a Honlapot, úgy szavatolja, hogy a megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra is, hogy a képviselt személy nevében a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt kötelezettségeket rá nézve elvállalja, míg amennyiben ilyen felhatalmazással nem rendelkezik, úgy jelen Felhasználási Feltételek értelmében Ön vállal felelősséget a Honlap vagy a Tartalom nem megfelelő használata által okozott, az Ön belépéséből vagy oldalhasználatából eredő károkért.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül visszautasítsuk a szolgáltatást és/vagy töröljünk egyes felhasználói fiókokat, amennyiben azok a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megsértik, vagy saját hatáskörünkben úgy ítéljük meg, hogy ezzel az Estée Lauder Magyarország érdekeit képviseljük.

9. Harmadik fél linkjei

Nem vállalunk felelősséget egyetlen, a mi Honlapunkra mutató vagy onnan linkelt, a miénktől független weblap vagy más weboldal tartalmáért. A Honlapon található linkeket kényelmi szempontokból helyeztük el, az ott található tartalmak, termékek, szolgáltatások és szolgáltatók nem rendelkeznek sem a mi, sem anya- vagy leányvállalataink, partnereink jóváhagyásával. A külső oldalakra mutató linkeket és a külső oldalakról hozzánk vezető linkeket saját felelősségére használja. Semmilyen formában nem vizsgáljuk, értékeljük a tőlünk/ránk linkelt, tőlünk független weblapok kínálatát, ezekért felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk továbbá felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen honlapok tevékenységéért, tartalmáért, termékeiért és szolgáltatásaiért, így ezek adatvédelmi gyakorlatáért és felhasználási feltételeit sem. Kérjük, gondosan vizsgálja meg ezen független oldalak és az Ön által meglátogatott egyéb weblapok adatvédelmi szabályzatát és felhasználási feltételeit.

10. Különleges szolgáltatások, funkciók és események

Honlapunk különleges szolgáltatásokat, funkciókat és eseményeket kínálhat (ilyenek a versenyek, sorsjátékok és egyéb ajánlatok), (a) melyekre a jelen Felhasználási Feltételeket kiegészítő vagy helyettesítő feltételek, szabályzat és/vagy irányelvek vonatkozhatnak, és (b) melyek általunk vagy harmadik fél általi szolgáltatások. Ilyen esetekben értesítjük Önt mindezekről, és amennyiben él ezekkel az ajánlatokkal, egyben el is fogadja, hogy az ezekben való részvételre kiegészítő vagy helyettesítő feltételek, szabályok és/vagy irányelvek vonatkoznak

11. Felhasználói tartalmak

A kéretlen javaslatokat és ötleteket cégünk politikája szerint elutasítjuk. A kéretlen javaslatokkal ill. ötletekkel kapcsolatos cégpolitikánktól függetlenül, amikor Ön adatot, szöveget, szoftvert, zenét, hangot, fényképet, grafikát, képet, videót, üzenetet, vagy egyéb anyagot (Felhasználói Tartalmat) küld, feltölt, posztol, e-mailez vagy bármilyen más módon elérhetővé tesz a Honlapunkon (ideértve a “Lépjen Kapcsolatba Velünk” rovatba írtakat is), a Felhasználói Tartalommal kapcsolatosan minden felelősség Önt terheli. Felhasználói Tartalom elküldésével vagy posztolásával feljogosít bennünket, hogy azt nem kizárólagosan, jogdíjmentesen, átruházhatóan, megfellebezhetetlenül és továbbadhatóan lemásoljuk, felhasználjuk, reprodukáljuk, módosítsuk, adaptáljuk, idegen nyelvre lefordítsuk, publikáljuk, engedményezzük, sokszorosítsuk, értékesítsük, vagy átadjuk bármilyen, számunkra megfelelő módon. Ide tartozik többek között, hogy bármely Felhasználói Tartalmat, a vonatkozó törvények által megengedett mértékben, részében vagy egészében lemásoljuk, abból származtatható dolgokat hozzunk létre, sokszorosítsunk és közzétegyünk bármilyen formában, bármely médium vagy akár már létező vagy csak a jövőben kifejlesztett technológia segítségével, magában vagy más dolgok részeként, vagy a Felhasználói Tartalmat termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy azokkal együttesen használjuk fel, az egész világon és a vonatkozó szellemi tulajdoni jogok teljes időtartamára.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom az Ön tulajdona vagy afelett egyébként rendelkezni jogosult. Ön beleegyezik, hogy nem vesz részt, illetve nem asszisztál vagy bátorít másokat, hogy részt vegyenek olyan Felhasználói Tartalom küldésében, feltöltésében, posztolásában, e-mailben való küldésében, vagy bármilyen más módon való elérhetővé tételében a honlapunkon, (a) mely törvénytelen, kártékony, fenyegető, sértő, zaklató, tiltott, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, más magánéletébe tolakodó, gyűlöletkeltő vagy rasszista, etnikai vagy más alapon kifogásolható; (b) melyek tartalmát Önnek nem áll a jogában közzé tenni semmilyen törvény, illetve szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján; (c) amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető; (d) amelyért bármely harmadik fél Önt már kompenzálta vagy melyért már egyéb ellenszolgáltatást kapott; (e) mely bármely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szerzői vagy egyéb tulajdonosi jogot sért.

A Felhasználói Tartalmat nem moderáljuk és nem értékeljük, illetve a Felhasználói Tartalomért semminemű felelősséget nem vállalunk. Nem felügyeljük a honlapunknak küldött vagy ott közzétett Felhasználói Tartalmat, így annak pontosságát, feddhetetlenségét, és minőségét sem garantáljuk. Ön elfogadja, hogy a honlap használata közben olyan, mások által közzétett tartalommal találkozhat, mely az Ön számára sértő, illetlen vagy kifogásolható lehet. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen Felhasználói Tartalomért, így többek közt az abban található hibákért vagy hiányosságokért, illetve semmilyen kárért vagy veszteségért, melyet a honlapunkra küldött, feltöltött, posztolt, e-mailben küldött, vagy bármilyen más módon elérhetővé tett valamely Felhasználói Tartalom okozott Önnek. A Felhasználói Tartalomból kifolyólag az Ön szerzői, adatvédelmi, személyiségi, erkölcsi ill. minden egyéb jogainak megsértésével kapcsolatban velünk szemben támasztható követeléseiről Ön ezennel lemond.

Ön elismeri, hogy jogunkban áll (de nem kötelességünk) saját hatáskörben visszautasítanunk bármely Felhasználói Tartalom közzétételét, vagy eltávolítanunk azt, és fenntartjuk a jogot, hogy bármely Felhasználói Tartalmat megváltoztassunk, tömörítsünk vagy töröljünk. A Szabályzat fenti, vagy bármely más rendelkezéseit általánosságban nem korlátozva jogunkban áll bármely olyan Felhasználói Tartalom eltávolítása, mely megsérti jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy bármely más okból kifogásolható, valamint fenntartjuk a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseinek vagy mások jogainak megsértéséért előzetes értesítés nélkül megtagadjuk a szolgáltatást bármely felhasználótól és/vagy töröljük a felhasználó fiókját.

12. Felhasználói tartalom

Amikor Ön adatot, szöveget, szoftvert, zenét, hangot, fényképet, grafikát, képet, videót, üzenetet, vagy egyéb anyagot (Felhasználói Tartalmat) küld, feltölt, posztol, e-mailez vagy bármilyen más módon elérhetővé tesz a Honlapunkon, az a 12. pont szerinti Megkeresésnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a feltöltő, és nem pedig mi, felelünk a feltöltött Felhasználói Tartalomért. Ön beleegyezik, hogy nem vesz részt, illetve nem asszisztál vagy bátorít másokat, hogy részt vegyenek olyan Felhasználói Tartalom küldésében, feltöltésében, posztolásában, e-mailben való küldésében, vagy bármilyen más módon való elérhetővé tételében a honlapunkon, (a) mely törvénytelen, kártékony, fenyegető, sértő, zaklató, tiltott, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, más magánéletébe tolakodó, gyűlöletkeltő vagy rasszista, etnikai vagy más alapon kifogásolható; (b) melyek tartalmát Önnek nem áll a jogában közzé tenni semmilyen törvény, illetve szerződéses vagy bizalmi kapcsolat alapján; (c) amelyről tudja, hogy hamis, pontatlan vagy félrevezető; (d) amelyért bármely harmadik fél Önt már kompenzálta vagy melyért már egyéb ellenszolgáltatást kapott; (e) mely bármely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szerzői vagy egyéb tulajdonosi jogot sért. Köteles tartózkodni továbbá vírus, kéretlen vagy nem engedélyezett reklám, megkeresés vagy promóciós levél, ideértve a lánc- és tömeges leveleket ill. a spam bármely formáját is, elküldésétől, feltöltésétől, posztolásától, emailezésétől vagy a Honlapon történő bármely egyéb módon történő hozzáférhetővé tételétől. Köteles továbbá tartózkodni attól, hogy (i) más személyt vagy szervezetet testesítsen meg, vagy a velük fennálló kapcsolatát illetően hamisan nyilatkozzon vagy egyébként félrevezessen bennünket ; (ii) zaklatást kövessen el (ideértve harmadik személyek vagy kiskorúak zaklatását is); (iii) fejlécet hamisítson vagy az azonosító adatokat egyéb más módon úgy manipulálja, ami elrejti a Felhasználói Tartalom valós eredetét; (iv) szándékosan vagy gondatlanul bármely alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabály sértsen; vagy (iv) más felhasználók beazonosítására alkalmas adatokat gyűjtsön vagy tároljon.

Nem támogatjuk és nem felügyeljük a Honlapra küldött vagy ott közzétett Felhasználói Tartalmat, így annak pontosságát, feddhetetlenségét, és minőségét sem garantáljuk. Ön elfogadja, hogy a Honlap használata közben olyan tartalommal találkozhat, mely az Ön számára sértő, illetlen vagy kifogásolható lehet. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen Felhasználói Tartalomért, így többek közt az abban található hibákért vagy hiányosságokért, illetve semmilyen kárért vagy veszteségért, melyet a Honlapunkra küldött, feltöltött, posztolt, e-mailben küldött, vagy bármilyen más módon elérhetővé tett valamely Felhasználói Tartalom okozott Önnek.

Ön elismeri, hogy jogunkban áll (de nem kötelességünk) saját hatáskörben visszautasítanunk bármely Felhasználói Tartalom közzétételét, vagy eltávolítanunk azt, és fenntartjuk a jogot, hogy bármely Felhasználói Tartalmat megváltoztassunk, tömörítsünk vagy töröljünk. A Felhasználási Feltételek fenti, vagy bármely más rendelkezéseit általánosságban nem korlátozva jogunkban áll bármely olyan Felhasználói Tartalom eltávolítása, mely megsérti jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, vagy bármely más okból kifogásolható, valamint fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek vagy mások jogainak megsértéséért előzetes értesítés nélkül megtagadjuk a szolgáltatást bármely felhasználótól és/vagy töröljük a felhasználó fiókját.

Felhasználói Tartalom törlése

Amennyiben az Ön által generált, a Honlapon található vagy a mobilalkalmazásunkkal kapcsolatos valamely nyilvános Felhasználói Tartalmat Ön a későbbiekben törölni kíván, például valamely értékelését vagy véleményét, kérjük, jelezze ezt a kérését felénk emailben, melyben a következőket adja meg: teljes nevét, felhasználónevét (ha van ilyen), azt az email címet, mellyel a honlapra és/vagy az alkalmazásban regisztrált, a törlés indokát, a törölni kívánt bejegyzés(ek) dátumát (amennyiben tudja). Amennyiben ezeket az adatokat nem tudja rendelkezésünkre bocsátani, úgy előfordulhat, hogy kérésének nem tudunk eleget tenni. Kérését 10 munkanapon belül dolgozzuk fel, addig kérjük szíves türelmét.

13. Szerzői jogsértéssel kapcsolatos panaszok.

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát. Amennyiben úgy gondolja, hogy szerzői jogvédelem alá tartozó művek olyan formában lettek lemásolva, mely jogsértést valósít meg. kérjük, forduljon emailben vagy postai úton kijelölt kapcsolattartónkhoz (ld. lent) és adja meg a következőket: (i) azon szerzői jogvédelem alá eső mű(vek) azonosító adatait, amellyel(amelyekkel) kapcsolatban az állítólagos jogsértés megvalósult illetve igazolja, hogy Ön az adott mű jogtulajdonosa vagy annak felhatalmazott képviselője; (ii) az állítólagos jogsértést megvalósító anyag leírását és azt, hogy az hol található a Honlapon; (iii) az Ön címét, telefonszámát és email címét.

Az ilyen jogsértésekkel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartónk elérhetősége:

S.B.G. & K. SBGK Ügyvédek és Szabadalmi Ügyvivők
Dr. Sasvári Gabriella
Andrássy út 113, Pf.360
Budapest H-1369, Magyarország
Tel: (1) 461 1000
Fax: (1) 461 1099
Email: sasvari@sbgk.hu

Felhívás: A fenti elérhetőség kizárólag a szerzői jogsértésekkel kapcsolatos bejelentések fogadására szolgál. Az egyéb ügyekkel kapcsolatos megkereséseket ezen a csatornán keresztül nem dolgozzuk fel. Minden egyéb megkeresést ügyfélszolgálatunk kezeli, és kérjük azt a következő linkre küldje: Lépjen kapcsolatba velünk.

14. Nyilatkozatok és garanciák. A felelősség korlátozása

A honlap, annak tartalma és az azon keresztül elérhető funkciók megtekintett állapotában értendőek. Sem magunk, sem partnereink, leányvállalataink, kapcsolt vállalkozásaink vagy licenszbe adóink sem kifejezetten, sem burkoltan nem teszünk semmilyen nyilatkozatot vagy vállalunk garanciát a jelen felhasználási feltételek vagy a honlap vagy annak tartalmának bújtatott/rejtett hibáival kapcsolatban, beleértve a kereskedelmi forgalmazhatósági és jogtisztasági szavatosságokat, az adott célra megfelelőséget, vagy a bújtatott/rejtett hibákat, csak amilyen mértékben az ilyen nyilatkozatok és garanciák jogilag nem kizárhatók.

Ön tudomásul veszi, hogy a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben nem vagyunk felelősek és felelősségre vonhatóak (bújtatott/rejtett hibákból eredő szerződéses, vagy magánjogi károkozás esetén, beleértve a gondatlanságot) semmilyen körülmények között (a) az üzletmenetben bekövetkező zavarért; (b) a honlapra való belépés késedelméért vagy megszakadásáért; (c) adattovábbítási hibáért, adat téves továbbításáért, adat meghibásodásáért, megsemmisüléséért vagy módosulásáért; (d) bármilyen nemű veszteségért vagy kárért, mely a webhelyen kívüli helyekre mutató linkek használatára vagy meglétére visszavezethető okokból következett be; (e) számítógépes vírusokért, rendszerhibákért, vagy üzemzavarokért, melyek azzal hozhatók kapcsolatba, hogy ön a honlapot használta, úgy is mint haramadik fél oldaláról/oldalára linkelés; (f) esetleges tartalmi hiányokért vagy pontatlanságokért, vagy (g) rajtunk kívül álló okokból bekövetkező eseményekért. Semmilyen módon nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a hibák vagy hiányosságok kijavításra kerülnek.

Kizárjuk továbbá a magunk, partnereink, leányvállalataink, kapcsolt vállalkozásaink vagy licenszbe adóink felelősségét bármely közvetlen, különleges, véletlen vagy következményes károkért (beleértve az elmaradt hasznot is), melyek a honlappal vagy annak használatával hozhatók kapcsolatba, függetlenül annak módjától, akár szerződéses, vagy szerződésen kívüli károkozásból (beleértve a gondatlanságot), vagy más okból, még abban az esetben is, ha felhívták az ilyen károk lehetőségére a figyelmünket. Abban az esetben, ha a vonatkozó törvények miatt a felelősségünk nem utasítható el teljes mértékben, felelősségünk lelgfeljebb a vonatkozó törvényekben foglaltakra korlátozódnak, illetve, összesített felelősségünk, bármilyen kár esetén legfeljebb száz dollárra (100 usd), (vagy annak megfelelő forint összegre) korlátozódik.

Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a honlap használatából vagy jelen szabályzatból fakadóan vagy ezzel kapcsolatba hozható okokból követelést nyújt be vagy egyéb lépést tesz, azt legfeljebb az ilyen követeléseket vagy lépéseket kiváltó okok bekövetkeztétől számított egy (1) éven belül teheti meg. Amennyiben velünk szemben jogvitája lenne vagy a honlappal elégedetlen lenne, úgy egyetlen lehetősége, hogy felhagy a honlap használatával. Ezen túlmenően minket önnel szemben semminemű kötelezettség vagy felelősség nem terhel.

15. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megóv és kártalanít bennünket, anya-, leány- és kapcsolt vállalatainkat, partnereinket, licenszbe adóinkat, tisztségviselőinket, alkalmazottainkat és ügynökeinket (továbbiakban: “Kártalanítandó Személyek”) minden veszteség, kár és költség tekintetében, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket, mely bármilyen harmadik fél általi követelés, kereset vagy igényből ered, mely (i) a Honlap vagy a Holnapon megjelenített tartalom Ön általi jogszerűtlen használatával, vagy a Felhasználási Feltételek megsértésével vagy (ii) a Felhasználói Tartalom bármely részével kapcsolatosan bekövetkező cselekedet vagy igény miatt keletkeznek. Abba is beleegyezik, hogy kártalanítja a Kártalanítandó Személyeket minden veszteség, kár és költség tekintetében, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket, melyek az Ön által használt szoftver robotok, spiderek, crawlerek vagy más hasonló adatgyűjtő vagy adatkinyerő eszközök használata, vagy egyéb, infrastruktúránkra túlzott méretű terhelést mérő tevékenysége miatt következnek be.

16. Jogviták rendezése

A jelen Honlappal kapcsolatos minden vitára, illetve a jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogok és kötelezettségekre a magyar jog az irányadó. A Felhasználási Feltételeket úgy kell tekinteni, mint amelyet teljes egészében Magyarországon kötöttek meg és teljesítettek a Felek. A velünk fennálló panaszának (fogyasztói panasz) gyors, egyszerű és peren kívüli rendezése érdekében békéltető eljárást kezdeményezhet. A székhelyünk szerint illetékes békéltető testület címe: Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; postai címe: 1253 Budapest, Pf.:10, telefonszáma: (1) 488-2131, Fax: (1) 488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu vagy onlinevita@bkik.hu).
Egyebekben a Honlappal kapcsolatos jogvitára – a jelen pontban foglalt kivétellel – a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, melyet Ön ezennel elfogad és aláveti magát annak. Amennyiben akár a mi, akár leány- ill. partnervállalataink vagy licenszelőink szellemi tulajdonjogát sértette meg vagy ilyen veszély fenyeget, illetve amennyiben ideiglenes intézkedés elrendelése vált szükségessé, bármely egyébként illetékes bírósághoz fordulhatunk jogvédelemért, melynek joghatóságát Ön ezennel elfogadja.

17. Elektronikus értesítések (Honlapon közzétett értesítések, email) fogadásához való hozzájárulás

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Felhasználási Feltételek szerinti szerződéseket, értesítéseket, közzétételeket ill. egyéb más közléseket (továbbiakban együttesen: “Értesítések”) az Ön részére elektronikusan küldjük meg, ideértve az emailt és a Honlapon keresztül történő értesítést. Elfogadja, hogy az Ön részére elektronikusan küldött értesítésekhez az írásbeli közlésekhez fűződő joghatások kapcsolódnak. Ha szeretné visszavonni ezen hozzájárulását, úgy erről bennünket köteles minket értesíteni és egyidejűleg köteles a Honlap használatával felhagyni:Lépjen kapcsolatba velünk. Ebben az esetben a jelen Felhasználási Feltételekben Önnek biztosított jogok, ideértve a 6. fejezetben foglalt korlátozott jogokat is, azonnal és automatikusan megszűnnek. Sajnos nem tudjuk az olyan felhasználó számára a Honlap nyújtotta előnyöket biztosítani, aki nem fogadja el az elektronikus értesítéseket.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen hozzájárulás teljesen független attól, hogy miként dönt a marketing célú hírleveleink fogadásával kapcsolatosan. A marketing célú hírleveleinkkel kapcsolatos döntési lehetőségeit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

18. Záró rendelkezések

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi feltételt és kikötést a jelen Felhasználási Feltételek tartalmaznak; a jelen Felhasználási Feltételek hatálytalanít valamennyi korábbi javaslatot, megállapodást vagy egyéb kommunikációt.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor a Honlapon történő közzététel útján módosítsuk. A módosításról értesítést küldünk. Minden változtatás a Honlapon való közzététellel és a módosításról szóló értesítés elküldésével azonnal hatályba lép. Amennyiben a Honlapot ezt követően tovább használja, azzal elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételekben biztosított jogokat bármikor jogosultak vagyunk előzetes értesítés mellett, de akár anélkül is, visszavonni. Az ilyen értesítéseknek Ön köteles azonnal eleget tenni, ideértve akár a Honlap használatának beszüntetését is.

A jelen Felhasználói Feltételekben foglaltak semmilyen esetben sem értelmezhetők ügynökségi, partneri vagy más egyéb együttműködés létrejötteként közöttünk. Ha elmulasztanánk bármely rendelkezés teljesítésének megkövetelését, az nem befolyásolhatja teljes jogunkat arra vonatkozóan, hogy ilyen teljesítéseket Öntől bármikor elvárjunk, és a rendelkezések megszegésének figyelmen kívül hagyása nem tekinthető vagy tartható a rendelkezések figyelmen kívül hagyásának. Amennyiben jelen Felhasználói Feltételek bármely rendelkezése bármely vonatkozó törvény illetve választott bírósági vagy bírósági határozat értelmében érvényesíthetetlenné vagy érvénytelenné válna, ezen érvényesíthetetlenség vagy érvénytelenség nem teheti jelen Felhasználói Feltételek egészét érvényesíthetetlenné vagy érvénytelenné, azonban jelen Felhasználói Feltételeket az ítélkező szerveknek a lehető legteljesebb mértékben módosítani kell, hogy az a lehető legjobban megfeleljen a felek eredeti rendelkezésekben jelzett szándékának.

Amennyiben kérdése van jelen Felhasználói Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, írjon a linkre kattintva: Lépjen kapcsolatba velünk.

Copyright © Estée Lauder. All worldwide rights reserved.

Top